กำหนดการนำส่งผลิตภัณฑ์เข้าตรวจสอบ

ผู้ประกอบการในกลุ่ม
🚩 ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
🚩 ผ้า เครื่องแต่งกาย
🚩 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
โปรดนำส่งผลิตภัณฑ์เข้าตรวจสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 29-31 ก.ค.63 เวลา 10.00 น.-16.00 น.ที่สำนักพัฒนาสังคม ดินแดง อาคาร2 ห้องกิจกรรม
✔ ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวนที่ส่ง 1 ตัวอย่าง(ชิ้น)
✔ ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก จำนวนที่ส่ง 1 ตัวอย่าง(ชิ้น)
✔ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวนที่ส่ง 6 ตัวอย่าง(ชิ้น)

🏁 สำหรับผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม เปิดรับ 29-31 ก.ค.63 เวลา 10.00 น.-16.00 น.ที่สำนักพัฒนาสังคม ดินแดง อาคาร2 ห้องกิจกรรม

🚩 สำหรับอาหารสด หรือ อาหารที่มีอายุการเก็บรักษาไม่ได้นาน สามารถนำส่งได้ในวันที่ 13 สค 63 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับดุสิต

🏴 ผลิตภัณฑ์อาหารจำนวน 6ชิ้น
🏴 เครื่องดื่ม 4ชิ้น

☎️ 0610180114, 0610180115, 0610180116