กำหนดการนำส่งผลิตภัณฑ์เข้าตรวจสอบ รอบที่ 2

ผู้ประกอบการในกลุ่ม
🚩ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
🚩ผ้า เครื่องแต่งกาย
🚩สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
นำส่งผลิตภัณฑ์เข้าตรวจสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 3-5 ส.ค.63 เวลา 09.30 น.-15.30 น.
ที่สำนักพัฒนาสังคม ดินแดง อาคาร2 ห้องกิจกรรม
✔ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย จำนวนที่ส่ง 1 ตัวอย่าง(ชิ้น)
✔ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก จำนวนที่ส่ง 1 ตัวอย่าง(ชิ้น)
✔ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวนที่ส่ง 6 ตัวอย่าง(ชิ้น)

🏁สำหรับผลิตภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม เปิดรับ 3-5 ส.ค.63 เวลา 09.30 น.-15.30 น.ที่สำนักพัฒนาสังคม ดินแดง อาคาร2 ห้องกิจกรรม

🚩สำหรับอาหารสด หรือ อาหารที่มีอายุการเก็บรักษาไม่ได้นาน สามารถนำส่งได้ในวันที่ 13 สค 63 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยดุสิต

🏴ผลิตภัณฑ์อาหารจำนวน 6ชิ้น
🏴เครื่องดื่ม 4ชิ้น
เอกสารที่ควรนำติดตัวมา วันส่งสินค้า เข้าตรวจสอบ
1.สำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบจดทะเบียนการค้า 2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.ใบรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่ได้รับ
เนื่องจากอาจจะยังมีเอกสารที่อาจส่งมาไม่ครบ ณ ปัจจุบัน เพื่อเป็นการไม่เสียเวลากับ ผปก. รบกวนโปรดเตรียมเอกสารมาด้วยครับ
ขอบคุณครับ

☎️ 0610180114, 0610180115, 0610180116