ภาพบรรยากาศการรับสินค้าล่วงหน้าก่อนคัดสรร Bangkok Brand

ภาพการเปิดรับสินค้าช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 20-24 ก.ค. 2563 เป็นภาพบรรยากาศการรับสินค้าล่วงหน้าก่อนคัดสรร Bangkok Brand