คณะกรรมการพิจารณาคัดสรรผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร

Picture1

ประธาน

เชฟเคณฑ์ วัชรวีร์ วิเสทโภชนาทิพย์

PhD Doctor of Philosophy, Doctorate Club Membership, Kutztown Business Academy

ดำรงตำแหน่ง :

  • Master Chef Thailand
  • A member Le Club des Chef des Chefs October 2014 – October 2016.
  • Chef in charge of the Official Receptions of the Royal Family of Thailand
  • ประมุขเชฟประจำราชวงศ์ไทย

ประสบการณ์ทำงาน  23 ปี
Lecturer & Cooking instructor 8 สถาบัน

ผลงาน

  • ตำราอาหารไทยมากกว่า  5  เล่ม
  • บทความในสื่อทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า  20  เรื่อง
Picture2

ผู้เชี่ยวชาญ

ผศ. ดร. จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการตลาดดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)

ตำแหน่ง :   อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประสบการณ์การทำงาน 16 ปี

Picture3

ผู้มีความรู้และประสบการณ์

มาลี จิรวงศ์ศรี

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทบ. (คหกรรมศาสตร์ สาขา อาหารและโภชนาการ)

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาหาร กองผลิตภัณฑ์สุขภาพ นวัตกรรมและ  บริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ประสบการณ์การทำงาน 30 ปี

Picture4

ผู้มีความรู้และประสบการณ์

ชนากานต์ ชัยศรี

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม, จบการศึกษาหลักสูตรอาหาร กอร์ดองเบลอ

ตำแหน่ง

  • อดีตมิสไทยแลนด์เวิร์ล 1990
  • เจ้าของธุรกิจ “บ้านส้มขนมสวย”

ประสบการณ์การทำงาน 9 ปี

Picture5

เลขานุการ

บุษรา ราศรีเกรียงไกร

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เอกโฆษณา โทประชาสัมพันธ์

ตำแหน่ง : โปรดิวเซอร์ รายการอาหารและท่องเที่ยว

ประสบการณ์ทำงาน 23 ปี

Picture6

ผู้ช่วยเลขานุการ

ฉัตรชัย วงศ์ชัยสุวัฒน์

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เกียรตินิยม อันดับ 3 วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ (ABAC)

ตำแหน่ง : หุ้นส่วนและผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ร้านเอ็มแอนด์เจ การ์เด็น ริเวอร์ฟร้อนท์

ประสบการณ์การทำงาน 35 ปี