คณะกรรมการพิจารณาคัดสรรผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

ประธาน

ประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรมาลย์ บุญธรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดำรงตำแหน่ง :

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประสบการณ์ทำงาน  34 ปี
ตำรา เอกสารประกอบการสอน

ผลงาน 

 • หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน  5 เรื่อง เช่น วิถีบาติก

 • งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว 7 เรื่อง เช่น

  • กระบวนการผลิตกระดาษจากเปลือกสับประรดภูแล 2549 (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต)

  • กระบวนการย้อมสีผ้าฝ้ายทอมือไทยดำด้วยคราม ปี 2548 (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต)

  • ความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมืองไทยครั่งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  2554

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข

ปริญญาโท International Fashion Design Postgraduate Program Institute Francais de la Mode กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ตำแหน่ง : ดีไซเนอร์

ประสบการณ์การทำงาน 12 ปี

ผู้มีความรู้

ผู้มีความรู้และประสบการณ์

นายสุดจิตร์ สุดจิตต์

ปริญญาศิลปมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท ฟินาเล่เวดดิ้ง สตูดิโอ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน 8 ปี

ผลงาน

 • ออกแบบชุดพิธีกรให้กับ คุณ “แหวนแหวน ปวริศา เพ็ญชาติ”  ที่ได้รับเลือกเป็นทูตวัฒนธรรมสวมชุดไทยไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ในงาน “Thai Festival” หนึ่งในแลนด์มาร์กของเมืองโซล ประเทศเกาหลีใต้

 • ออกแบบชุดไทย เพื่อเป็นตัวแทนประเทศร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงาน “ไทยนิวเยียร์เดย์ สงกรานต์เฟสติวัล ครั้งที่ 12 โดย คุณ “แพนเค้ก เขมนิจ” ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

ผู้มีความรู้2

ผู้มีความรู้และประสบการณ์

หิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล

ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (การออกแบบเครื่องประดับ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำแหน่ง :

 • นักออกแบบอิสระ (แฟชั่น เครื่องประดับ สินค้าไลฟ์สไตน์)
 • ที่ปรึกษาด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • อาจารย์พิเศษ

ประสบการณ์การทำงาน 30 ปี

ผลงาน

 • ชุดประจำชาติ Miss Universe Thailand 2015 ชุด “Tuk Tuk Thailand”

เลขา

เลขานุการ

ฐากร ถาวรโชติวงศ์

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากรหลักสูตรศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์

ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ วิชาการออกแบบสิ่งทอ ภาควิชาศิลปะอุตสาหกรรม คณะ  สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี

ผู้ช่วยเลขา

ผู้ช่วยเลขานุการ

ชนะจิตร หนูเดช

ปริญญาตรี King Mongkut’s Institue of Technogy Ladkrabang Faculty of Artchitecture Department of Industrial Design

ตำแหน่ง : ผู้จัดการด้านผลิตภัณฑ์และดูแลภาพลักษณ์ Blueeye studio

ประสมการณ์การทำงาน 5 ปี

ผู้ช่วยเลขา2

ผู้ช่วยเลขานุการ

ธรรมชาติ โชคแสน

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขา ออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ

ตำแหน่ง : Textile Designer Ausara Surface & Textile

ผลงาน

 • เข้ารอบสุดท้ายการประกวดออกแบบ Contemporary fashion Contest 2019
 • รองชนะเลิศการประกวดสุดยอดสไตล์ลิส ปี 2019

 • รองชนะเลิศประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกายโครงการ Happer barzaar Newgeration
  และร่วมแสดงผลงานระดับนานาชาติ ที่ประเทศสิงคโปร์ 2018
 • รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้าน เครื่องแต่งกายและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2014

 • รองชนะเลิศ การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย รัฟเฟิล ดีไซท์ ประเทศออสเตรเลีย 2013

 • ชนะเลิศการประกวดออกแบบสิ่งทอ ประเภทผ้าทอ ระดับประเทศ ปี 2011

 • รางวัลออกแบบลายผ้ายอดเยี่ยมโครงการ พรีเมียมซาติน 2011

ผู้ช่วยเลขา3

ผู้ช่วยเลขานุการ

ธนพนธ์ อนุกูลกิจพาณิชย์

ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาศิลปะอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตำแหน่ง : แผนกออกแบบกราฟฟิกและลายผ้าแบรนด์เสื้อผ้า CPS Chaps บริษัท ยัสปาล จำกัด