ปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร (ชฎานาง)

1415 เทอดไท 35 เทอดไทย
ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

0885015779

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมการคัดสรร