วิสาหกิจชุมชนซิมแศ ชาจิ่นอัญชันสาทร

182 เจริญราฏษร์1 แยก4 สาทรใต้
ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

0895049735

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมการคัดสรร