กลุ่มแปรรูปดงลำดวน(เบเกอรี่ดงลำดวน)

334/99 เคหะร่มเกล้า31 ร่มเกล้า
คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

0847532847

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมการคัดสรร