บริษัท นิวเจน อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด (Newgen Inter Trading Co., Ltd.)

88 อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 15 ห้องเลขที่ บี 2 สีลม
สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

0656100639

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมการคัดสรร