วิสาหกิจชุมชุนผู้ปลูกจำปีหนองแขม

1 ต้นสน เลียบคลองภาษีเจริญ หมู่ที่ 2
หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

0816451507

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมการคัดสรร