บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

259/13 ปรีดี พนมยงค์ 13 สุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)
พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

02 339 3900

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมการคัดสรร