ต้นไม้มหามงคล

ต้นไม้มหามงคล

ระดับ: Bronze

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

ในอดีตสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ จึงทำให้ต้นโพธ์กลายเป้นสัญญาลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาตลอดจนถึงประจุบัน

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

เป็นสินค้าที่นำมาไว้ประดับและตกแต่งภายในห้องพระหรือหิ้งบูชา เพื่อความเป็นคงคลหลายประการ เช่น ความอุดมสมบูรณ์ ความมีอายุยืน ความสุขภาพแข็งแรง

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว และมีวัดวาอารามมากมายซึ่งดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างดี ซึ่งทำให้ชาวต่างชาติหรือกลุ่มลูกค้าสามารถนำไปเป็นของฝากที่ระลึก หรือนำไปบูชาได้

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 65251-257/800 2562-01-15 2565-01-14

ข้อมูลการติดต่อ

0906454707
[email protected]