ปอณ บาติก

เส้นสาย ลายเทียณ

ระดับ: Platinum

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

...

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

..

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

...

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 63729-1278/835 2560-10-25 2563-10-24

ข้อมูลการติดต่อ

0814892520
[email protected]