ตุ๊กตาตัวตลก พอร์ชเลน

ห.จ.ก ฮาร์ท ทรอบ

ระดับ: Silver

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

เนื่องจากเป็นที่ชื่นชมชาวต่างชาติ จึงพัฒนาทำตัวตลกออกมาขาย

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

....

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 65/35-14/931 2560-12-08 2563-12-07

ข้อมูลการติดต่อ

0819891154
[email protected]