พวงกุญแจยักษ์

ผลิตภัณฑ์โฟม

ระดับ: Bronze

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

-ยักษ์ทมีหน้าตาที่หน้ากลัว เป็นเพราะดดนพิษของพญานาค -วัดพระแก้ว หรือ วัดพระศรีรัตนสศาสดาราม เป็นวัดที่มียักษ์เยอะที่สุดในประเทศไทย มากถึง 12 ตน ที่คอยเฝ้าประตูในวัดพระแก้วเป็นยักษ์ดษัตริย์ อยู่คู่ขวัญคู่เมือง ถ้าอยากจะดูยักษ์ต้องไปที่วัดพระแก้ว ผลิตภัณฑ์พวงกุญแจยักษ์ 5 ตน บ่งบอกถึงความเป็นไทย

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

-ใช้ห้อยประเป๋า -ใส่กุญแจ -ใช้เป็นของฝาก ของที่ระลึก

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

-ยักษ์บ่งบอกถึงความเป็นไทย เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของกรุงเทพฯ -ต่างชาติมาต้องมาชมยักษ์ วัดพระแก้วเป็นวัดคู่บ้าน คู่เมืองของคนไทย กรุงเทพมหานคร

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 65446-5/1303 2563-02-05 2566-02-04

ข้อมูลการติดต่อ

0851917888
[email protected]