ตุ๊กตตาเรซิ่น ครอบครัวสุขสันต์

กิตติ เรซิ่น อาร์ท

ระดับ: Gold

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

...เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสื่อถึงการมีความผูกพันกันในความครัว พ่อ แม่ ลูก

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

....ใช้ประดับตกแต่งบ้านให้ดูสวยงาม และสื่อถึงการมีกิจกรรม

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

...เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 366/2547 2559-06-21 2562-06-20

ข้อมูลการติดต่อ

0864753152
[email protected]