สบู่เหลวแตงกวาบัวบก

วิสาหกิจชุมชนซิมแศ ชาจิ่นอัญชันสาทร

ระดับ: Bronze

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

...

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

...

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

...

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
อ.ย. 10-1-6200031895 2562-08-13 2565-08-12

ข้อมูลการติดต่อ

0895049735
[email protected]