กระเป๋าผ้า

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเจริญรัถ5

ระดับ: Silver

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

.....

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

....

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

.....

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 417 2559-09-02 2562-09-01

ข้อมูลการติดต่อ

0991962494
[email protected]