เทียนบันทึกรูป

แอจรินทร์ จิรถาวรกุล

ระดับ: Gold

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

เทียนบันทึกรูป เทียนที่มีน้ำตาน้อย ใส ขาว สามารถนำรูปใด ๆ ก็ได้ ฝังเข้าไปในเนื้อเทียน เช่น รูปภาพ บทสวด หรือ ยันต์ เป็นต้น

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ตกแต่งสถานที่ เพื่อเพิ่มแสงสว่าง เพื่อสร้างบรรยากาศ

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

เทียนที่บันทึกรูปที่มีการแสดงถึงประเพณีไทย และ ศาสนา

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 2019-05-10 2022-05-10

ข้อมูลการติดต่อ

0982622965
[email protected]