Herbal Deodorizing Foot Spray

The Apuds

ระดับ: Silver

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

ปัญหากลิ่นเท้าเป็นปัญหาที่พบได้มากในผู้ที่มีเหงื่อที่เท้าออกมาก พบได้ในคนหลายกลุ่ม เช่น นักเรียน นักกีฬา พนักงานออฟฟิศ ตำรวจ ทหาร และอื่นๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำลายบุคลิกภาพและความมั่นใจ จากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าสมุนไพรไทยหลายชนิดสามารถลดการเจริญเติบโตของเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นเท้าได้ ผู้ประกอบการมีความสนใจในการใช้ชีวิตโดยหันมาพึ่งธรรมชาติแทนการใช้สารเคมี จึงนำสมุนไพรหลากหลายชนิดที่มีสรรพคุณที่เหมาะสมมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นเท้า เพื่อใช้สมุนไพรในประเทศให้เกิดประโยชน์ และช่วยให้คนที่เป็นหายและมีความปลอดภัย

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ช่วยลดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นเท้า ข่วยให้กลิ่นเท้าและรองเท้าหายไป

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

ปัญหากลิ่นเท้าเป็นสิ่งที่สร้างความไม่มั่นใจให้ผู้ที่เป็นอย่างมาก ดังนั้นการพกพาผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นเท้าอาจดูเสียบุคลิกภาพ ผู้ประกอบการเป็นคนหนึ่งที่มองว่ารูปแบบหน้าตาของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งจำเป็น จึงมีการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ใช้สะดวก สร้างความทันสมัย และให้ผู้ใช้มีความสุขกับการใช้ ให้สมกับเป็นผลิตภัณฑ์กรุงเทพ เมืองแห่งสีสัน ความรวดเร็ว ความทันสมัย

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
อ.ย. 10-1-6100051442 2018-10-11 2021-10-10

ข้อมูลการติดต่อ

[email protected]