เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง

งานผ้าประดิษฐ์

ระดับ: Silver

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

จากเส้นใยฝ้ายมาทอเป็นผืนผ้าที่มีสีสันอันงดงามจนกลายมาเป็นผ้าขาวม้าที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน จากผ้าขาวม้าธรรมดานำมาสู่การประยุกต์เป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ทันสมัยและสวยงามเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยให้คงอยู่ต่อไปนานเท่านาน

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ใช้สวมใส่เพื่อความสวยงามและสามารถสวมใส่เนื่องในโอกาสต่างๆได้ เช่น ใส่ทำงาน เที่ยว งานในพิธีต่างๆ

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

เมืองกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม ความทันสมัยและความสวยงามของไทย ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของทางร้านจึงได้ใช้ผ้าขาวม้าซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของไทยมาดัดแปลงให้กลายเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีความทันสมัยและสวยงามดั่งเมืองกรุงเทพมหานครของเรา

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 835/2554 2562-03-26 2565-03-25

ข้อมูลการติดต่อ

0888954859
[email protected]