คริสตัล เฟรช ดีโอเดอแรนท์ สติ๊ก(สเปรย์ระงับกลิ่นกาย)

บริษัท เอชบีซี โพรดักซ์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด

ระดับ: Gold

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

ในสมัยก่อนคนใช้สารส้มในชีวิตประจำวันมาก โดยเอามาทารักแร้ดับกลิ่นตัว ใช้ทาส้นเท้าแตก ในแถบชาวชนบท ที่ต้องตักน้ำจากบ่อ คลอง หรือน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ น้ำจะขุ่นไม่สะอาด จะนำสารส้มไปแกว่งน้ำ แล้วทิ้งให้ตกตะกอนนอนก้น จนได้น้ำสะอาด สำหรับนำไปต้มดื่ม และใช้อาบน้ำ

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ใช้ระงับกลิ่นกายได้ทุกส่วนของร่างกาย ตามที่ต้องการโดยเฉพาะใต้วงแขน (รักแร้) และเท้า สามารถระงับกลิ่นได้นานถึง 24 ชั่วโมง และหน่วงการเกิดกลิ่นได้ไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

1.ผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม 2.วัสดุ-บรรจุภัณฑ์ สามารถนำมา รีไซเคิล ได้ 3.ช่วยระงับกลิ่นกาย และกลิ่นเท้า 4.ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับชุมชนได้

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
อ.ย. 1016100061130 2561-11-24 2564-11-26
ฮาลาล 13D9610010658 2020-01-05 2023-01-05
GMP TH17/9886 2020-01-05 2023-10-01

ข้อมูลการติดต่อ

028021281-2
[email protected]