สมุนไพรยาน้ำมันเหลือง ตาเจ้าสัว

วิสาหกิจชุมชน ณัฎธนาพาณิช

ระดับ: Silver

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

เรื่องราวของน้ำมันเหลืองตราเจ้าสัว มีมาแต่โบราณ ซึ่งเป็นคนในสมัยก่อน ได้คิดค้นเป็นภูมิปัญญาไทยของคนสมัยโบราณ เป็นคนที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรไปตามทาง เป็นสมุนไพรที่ขึ้นตามธรรมชาติ เช่นจำพวกหัวว่าน เอ็นยึด

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ใช้แก้อาการ เช่น นิ้วล็อค มือชา ตะคริว ไมเกรน ปวดตาข้อ เจ็บตามเส้นเอ็น ปวดเข่า เคล็ดขัดยอก ปวดเมื่อยตามร่างกาย

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

แสดงถึงความเป็นกรุงเทพมหานคร คิดว่าอยากเข้าคัดสรรกรุงเทพมหานคร

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
อ.ย. 121/155 2555-03-05

ข้อมูลการติดต่อ

0890399367
[email protected]