ชุดผ้าคาดโต๊ะและผ้ารองจาน

พันฝ้าย

ระดับ: Platinum

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

..เนื่องจากเป็นของใช้บนโต๊ะอาหาร อาจจะต้องทำความสะอาดบ่อยเราจึงเน้นที่วัสดุที่นำมาผลิตเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษา

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

..ใช้สำหรับประกอบตกแต่งบนโต๊ะอาหารเพื่อความสวยงามและเป็นสากลปฎิบัติ

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

..

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 618251210/196 2559-06-21 2562-06-20

ข้อมูลการติดต่อ

024570825
[email protected]