สิงโต

กระจกประดับทอง 96.5%

ระดับ: Gold

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

....

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

...

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

....

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 65330-28/625 2562-05-10 2565-05-09

ข้อมูลการติดต่อ

0825566524 หรือ 0994499225
[email protected]