ชามใส่ผงไม้

รพีพันธุ์ ขันธ์หิรัญ

ระดับ: Silver

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

...

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

..

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

...

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 65379-32/641 2562-08-09 2565-08-08

ข้อมูลการติดต่อ

0819266743
[email protected]