มิ่งมงคลแห่งสยาม

starflorists

ระดับ: Silver

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

..เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมงคลและเป็นศิริมงคลเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นดอกไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่10

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

..เป็นของมงคลสำหรับบูชา เป็นของตกแต่งของที่ระลึก

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

....เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมงคลและเป็นศิริมงคลเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นดอกไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่10

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 64203-2672/25 2560-01-25 2563-01-24

ข้อมูลการติดต่อ

0987428253
[email protected]