ผ้าเครื่องแต่งกายชุดสตรี

สารี่ ไหมไทย

ระดับ: Silver

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติที่ผลิตในประเทศไทย มีการตัดเย็บอย่างปราณีตด้วยฝีมือช่างจากโรงเรียนตัดเย็บชั้นสูง

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ใช้สวมใส่ส่งเสริมบุคลิกภาพ สวมใส่สบายไม่ร้อน

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

เสื้อผ้าฝ้ายสตรี สวมใส่สบายเหมาะกับสภาพอากาศของกรุงเทพ เป็นเสื้อผ้าใส่ง่าย ดูดี เหมาะกับสภาวะเร่งรีบของคนเมือง

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 62704-1238/835 2559-09-02 2562-08-01

ข้อมูลการติดต่อ

0898278608
[email protected]