รองเท้าเพื่อสุขภาพ Snow flakes

นายนิมิตร เตชะวีรภัทร

ระดับ: Platinum

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

ธุรกิจโรงงานรองเท้าที่ก่อตั้งมาด้วยความตั้งใจที่จะทำรองเท้าที่มีคุณภาพโดยคนไทย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สืบทอดจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก ในการรักาาขั้นตอนวิธีการผลิตแบบช่างฝีมือ โดยใช้ความชำนาญ และประสบการณ์ในการพัฒนายางพาราวัตถุดิบของไทยที่ดีมาต่อยอดเป็นนวัตกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนารองเท้าให้สวมใส่สบาย โดยมุ่งหวังให้ผูัสวมใส่มีความสดใสในการก้าวเดินอย่างมั่นใจและได้เป็น่วนหนึ่งในการช่วยสังคมและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นชุมชชน สร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชน

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

รองเท้าผ้าแฟชั่นที่มีลวดลายสีสันสดใส สวมใส่สบายกล่องตัว ด้วยรูปทรงหน้าเท้ากว้างไม่บีบรัดรูปเท้าและมีแผ่นรองอุ้งเท้าที่เป็นลักษณะเฉพาะของ brand ทำให้สวมใส่ได้นาน ไม่เมื่อยเท้าและมีความยืดหยุ่นเท้าได้ดี ด้วยพื้นยางพาราผสมเศษใยธรรมชาติ ที่มีความทนทานไม่ลั่นหรือหลุดร่อน ทำให้มีความมั่นใจในการเดิน

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

รองเท้าที่ผลิตโดยช่างฝีมือ ที่มีประสบการณ์ในอาชีพการทำรองเท้ามานานกว่า 50 ปี ในพื้นที่ย่านเก่าแก่ย่านฝั่งธน บางขุนเทียน มีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและในประเทศ มาผลิตสินค้าและมีการออกแบบ lifestye คนเมืองในแต่ละยุคสมัยโดยใช้วัตถธรรมชาติมีการจ้างงานคนในพื้นที่รอบข้างเพื่อสีร้างงานและกระจายรายได้แต่ละชุมชนและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรอบข้าง

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 65358-149/597 2562-08-09 2562-08-08

ข้อมูลการติดต่อ

0869813335
[email protected]