นัชชา สาหร่ายทอด

สายทอง สุดสวาท

ระดับ: Bronze

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

เป็นสาหร่ายทอดนำมาพัฒนาสู่กระบวนการอบแห้งเพื่อเป็นการเก็บรักษาสาหร่ายให้มีความกรอบ ทน เก็บรักษาได้นานซึ่งเป็นอาหารว่าง เหมาะกับทุกเพศทุกวัยของคนไทย

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

เป็นอาหารที่ย่อยง่าย รับประทานเล่น ทานง่าย สะวดก เหมาะกับทุกเพศทุกวัย

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

เราใช้โลโก้เป็นสัญลักษณ์คือมวยไทย ส่งเสริมวัฒนธรรม ที่สามารถต่อยอดการขายมีการเผยแพร่ไปทั่วโลก

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
อ.ย. 10-1-10248-1001

ข้อมูลการติดต่อ

0894597551
[email protected]