amazing hemp sach bag

ออราโน่

ระดับ: Silver

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

เป็นการผสมผสานการออกแบบลักษณะให้โดดเด่น เป็นเรื่องราว ประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น เป็นของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ใส่ของอเนกประสงค์ เป็นของฝาก ของที่ระลึก

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

มีเอกลักษณ์เฉพาะ เน้นถึงความเป็นอัตลักษณ์ของแบรนด์ออราโน่

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 417/2558 2560-09-10 2563-09-10

ข้อมูลการติดต่อ

0972496456
[email protected]