กระเป๋าผ้า

ผ้าหรรษา

ระดับ: Gold

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ กระเป๋าผ้าแฮนด์เมด (Made by Hand) กลุ่มผ้าหรรษา งานกระเป๋าผ้าแฮนด์เมด งานควิลท์ (quilting) เป็นการนำเศษผ้าหลากหลายสี หลากหลายลวดลาย มาเย็บต่อกัน ประดิษฐ์สร้างสรรค์ ให้เกิดลวดลายที่สวยงามตามจินตนาการของผู้ผลิต ในประเทศไทยงานควิลท์หรืองานผ้าด้นมือ มีมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ส่วนใหญ่จะเน้นการทำเป็นผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียง กลุ่มผ้าหรรษาจึงมีแนวคิดจะจัดทำเป็นกระเป๋าผ้าแฮนด์เมดขึ้น เพื่อสะดวกในการใช้สอย สื่อความหมายในการส่งเสริมบุคลิก และการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ งานกระเป๋าผ้าแฮนด์เมด “กลุ่มผ้าหรรษา” เริ่มผลิตชิ้นงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มจากการส่งผลิตภัณฑ์ในโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP) เป็นชิ้นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ส่งผลิตภัณฑ์ใน “โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP) ได้รับรางวัล (OTOP Product Champion) ระดับ 3 ดาว - ส่งผลิตภัณฑ์ใน “โครงการการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร” (Bangkok Brand) ปี ๒๕๕๙ ได้รางวัลระดับเหรียญทอง (Gold) ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ส่งผลิตภัณฑ์ “โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP) ได้รับรางวัล (OTOP Product Champion) ระดับ 5 ดาว กระเป๋าสะพายข้าง “สาวน้อยพาเพลิน” ทำด้วยผ้าทอสีออกโทนเทาดำ โดยกระเป๋า “สาวน้อยพาเพลิน” ทำด้วยมือทั้งใบ มีลักษณะเป็นกระเป๋าสะพายข้าง ใช้ถือได้ทุกโอกาส เป็นของฝากของขวัญ และใช้ใส่สัมภาระ เป็นกระเป๋าทรงสูง ขนาดกว้าง ๙ ซม. ยาว ๓๕ ซม. สูง ๒๘ ซม. มีหูคล้องมือ และมีสายหนังยาวสำหรับสะพายไหล่ด้านข้างได้ ทำด้วยผ้าทอ สีเทาดำ ควิลท์ลายตัวกระเป๋าด้วยด้ายที่สีกลืนกับผ้า ด้านหน้าสอยปะ ด้วยผ้าทอชิ้นเล็ก ๆ (แอพพริเคร่) เป็นภาพสาวน้อยด้วยผ้าทอหลากสี ให้ดูเด่นชัดสะดุดตา   วัสดุอุปกรณ์ ๑. ผ้าทอด้านนอก ๒. ผ้าคอตตอน ๑๐๐% ๓. ใยสปริง ๔. เศษผ้าทอหลากสี ๕. ผ้ากาว ๖. ซิป ขนาด ๕๐ ซม. ขนาด ๑๕ ซม. ๗. ด้าย ๘. เข็ม ๙. หูหนังคล้องมือ ๑๐. สายหนังสะพาย ๑๑. ห่วงคล้องตัว D ๑๒. แผ่นรองก้นกระเป๋า ๑๓. หมุดรองก้นกระเป๋า ๑๔. แผ่นพลาสติกลอกแบบ ๑๕. กระดาษลอกลาย ขั้นตอนและวิธีการทำ ๑. ตัดแผ่นพลาสติก สร้างแบบกระเป๋าตามขนาดที่ต้องการ ๒. ตัดผ้าทอตามแบบ ๓. สำหรับชิ้นหน้า วางกระดาษลอกลายลงบนผ้า ตัดชิ้นผ้าแล้วนำไปสอยปะ ด้วยผ้าทอชิ้นเล็ก ๆ ที่เตรียมไว้ (แอพพลิเคร่) เมื่อสอยปะเป็นรูปร่างตามที่ต้องการ นำมาวางบนใยและผ้าซับในแล้วเย็บตลบกลับ ๔. สำหรับชิ้นหลัง ตัดผ้าทอขนาดตามแบบ วางบนใยและผ้าซับใน เย็บตลบกลับ แล้วนำไปควิลท์ตามลายที่ต้องการ ๕. สำหรับชิ้นข้างกับก้น ใช้วิธีเดียวกับชิ้นหลัง เย็บตลบกลับ แล้วนำไปควิลท์ตามลายที่ต้องการ ๖. ชิ้นฝากระเป๋า ใช้วิธีเดียวกัน เย็บตลบกลับ แล้วนำไปควิลท์ตามลายที่ต้องการ นำมาติดซิป ๗. เมื่อทำเรียบร้อยทุกชิ้นแล้วนำชิ้นหน้า ชิ้นหลัง ชิ้นข้าง มาประกอบเป็นกระเป๋า ใส่แผ่นรองก้นกระเป๋า ติดสายคล้องมือ ติดสายสะพาย ติดหมุดรองก้น เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ใช้ถือได้ทุกโอกาส เป็นของฝากของขวัญ และใช้ใส่สัมภาระ

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

มีการตัดเย็บสม่ำเสมอของฝีเข็มทำให้เกิดความประณีต ละเอียดอ่อน สวยงาม แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นฝีมือของคนไทย

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 417/2558 2562-08-09 2565-08-08

ข้อมูลการติดต่อ

0899142424
[email protected]