มาลัยดอกไม้ติดผม

flower house

ระดับ: Silver

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

...เนื่องจากประเทศไทยมีวัฒนธรรมการแต่งกายที่งดงาม ทั้งในพระราชพิธี งานพิธี งานมงคลต่างๆ

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

...ใช้ประดับตกแต่งทรงผมเพื่อความสวยงาม มีความสง่างามแบบไทยๆ

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

...

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 1294/196 2562-01-15 2565-01-14

ข้อมูลการติดต่อ

0896675820
[email protected]