พลายแก้ว พลายขวัญ

Buanimit

ระดับ: Silver

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

งานบัวนิมิต เริ่มทำปี 2545 จุดเด่นและเรื่องราวคือกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนได้จากนิมิต จากการปฎิบัติวิปัสนากรรมฐาน มีหลักฐานในหนังสือกฎแห่งกรรม ของวัดอัมพวา

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

เป็นสินค้าที่ระลึก

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

ไม่ใช่เอกลักษณ์แต่เป็นสัญลักษณ์ ประจำชาติ และชาวต่างชาติให้ความสนใจช้างบ้านเราแต่ช้างบ้านเรามีลักาณะเด่น คือทำเครื่องทรง ซึ่งงดงามที่1 ในโลก

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 65449-5/788 2563-02-05 2566-02-04

ข้อมูลการติดต่อ

0969924051
[email protected]