เครื่องใช้สแตนเลสบนโต๊ะอาหาร

กฤษณกร

ระดับ: Gold

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงาม สามารถใช้บนโต๊ะอาหาร มีประโยชน์การใช้สอย

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ผู้พิการทางกล้ามเนื้อ่อนแรง คนชรา

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

ตัวสินค้าเพื่อให้เกิดความแตกต่างและสวยงาม มีอัตลักษณืประจำเมือง ใช้สอยได้ทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความบกพร่องทางกล้ามเนื้อมือ

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 641/2547 2561-03-09 2564-03-08

ข้อมูลการติดต่อ

0943436434
[email protected]