ผ้าทิพย์

Buanimit

ระดับ: Platinum

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

งานบัวนิมิตเริ่มทำในปี 2545 โดยวิธีทำได้จากนิมิตและเป็นงานแนวพุทธศิลป์ เป็นผ้าหุ้มพระและคนไทยมีความเชื่อว่าได้บุญมากเมื่อเราถวายผ้าห่มพระ งานนี้ออกแบบมาเช่นกัน

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ใช้ห่มพระพุทธรูปและเทพเทวรูป

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

เป็นเอกลักษณ์ทางอ้อม ตามแนวทางวิถีพุทธ เป็นงานที่มีอัตลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะ

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 65449-5/788 2563-02-05 2566-02-04

ข้อมูลการติดต่อ

0969924051
[email protected]