จักสาน ใบลาน งานโคเชต์

ป้าชุเอนจอย

ระดับ: Bronze

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

...

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

...

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

...

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 65382-71/66 2562-08-09 2565-08-08

ข้อมูลการติดต่อ

0970617811
[email protected]