ข้าวแกงจิ๋ว

สานฝัน

ระดับ: Platinum

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

เป็นงานปั้นย่อส่วน ใช้วัสดุหลายชนิด เพื่อความสมดุลขององค์ประกอบและสวยงาม ใช้วัสดุที่มีคุณภาพการทำงาน สามารถเก็บรักษาได้นาน

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ของใช้ที่ตกแต่งบ้านร้านค้า

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

เป็นการย่อส่วนร้านค้าที่เราคุ้นเคยเวลาเราไปตลาดหรือมุมรับประทานอาหาร ชิ้นงานบอกวัฒนธรรมและงานฝีมือของคนไทย

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 65181-193/424 2561-04-05 2564-04-04

ข้อมูลการติดต่อ

0817571524
[email protected]