ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้

สมจิต แซ่จัง

ระดับ: Bronze

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

ต่อยอดจากเศษหนังกระเป๋า เอามาต่อยอดทำผลิตภัณฑ์เนื่องจากเป็นหนังที่ไม่ได้ใช้แล้ว จึงนำมาประดิษฐ์ทำรูปสัตว์ต่างๆ

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ทำพวงกุญแจของฝากที่ระลึก หรือแขวนเพื่อความสวยงาม

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

เป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น ม้า กวาง ไก่ แสดงให้เห็นถึงเป็นสัตว์ประจำประเทศไทย และแสดงให้เห็นถึงความเป็นภูมิปัญญาไทย

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 65084136/595 2560-09-11 2563-09-10

ข้อมูลการติดต่อ

0873264406
[email protected]