รองรีดแขนเสื้อและไหล่เสื้อ

กลุ่มไทยรักไม้บางซื่อ

ระดับ: Gold

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

...สินค้าทุกผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จนได้รับสิทธิบัตร4ใบ

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

รีดเเขนเสื้อ บ่าไหล่ ทวิแขน ทุกมิติ

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

...เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร หนึ่งเครื่องในประเทศไทย เป็นสินค้าภูมิปัญญา (สิทธิบัตร)

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
อ.ย. 65252-750/45 2562-01-15 2565-01-15

ข้อมูลการติดต่อ

0994162376
[email protected]