หมี่เตี๊ยวเส้นขาว (ตรานกนางแอ่น)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเส้นหมี่เซ่งเฮง

ระดับ: Gold

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

..

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

..

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

..

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
อ.ย. 10-1-13645-5-0015 2016-08-29

ข้อมูลการติดต่อ

0815158899
[email protected]