ขนมปั้นสิบนึ่ง ไส้ปลากะพง

กลุ่มอาชีพหมู่ 5 กระทุ่มราย

ระดับ: Silver

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

ขนมปั้นสิบนึ่งเป็นขนมไทยสูตรโบราณ ที่นำมาดัดแปลงสูตรให้เหมาะกับคนที่รักสุขภาพ และสะดวกสบาย ลูกค้าที่แพ้กลูเตนสามารถรับประทานได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการส่งมอบให้กับผู้บริโภคโดยผสมกับส่วนผสมที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันแต่ละชิ้น

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

รับประทานอาหารว่าง ของฝาก

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

ขนมปั้นสิบนึ่งเป็นที่นำวัตถุดิบในพื้นที่เขตหนองจอกที่ยังมีการปลูกข้าวโดยมาแปรรูปแป้งข้าวหอมมะลิผสมเป็นปั้นสิบนึ่ง

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
อ.ย. 1010305150007 2020-07-24

ข้อมูลการติดต่อ

029884363
[email protected]