นางกรรม นายเวร

คำนึง สตูดิโอ

ระดับ: Bronze

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

ไม่ต้องเข้าใจ แค่รู้สึกกับผลงานก็พอ

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ใช้งานสมจริงได้ ตั้งโชว์ เป็นของที่ระลึดและของสะสม

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

สื่อถึววัฒนธรรมในการทำบุญและภาระระลึกถึงบาปบุญและการมีสติในการใช้ชีวิต

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 6536665/73 2562-08-09 2565-08-08

ข้อมูลการติดต่อ

0659569438
[email protected]