คมแฝก

ผลิตภัณฑ์จากไม้มงคลทุกชนิด

ระดับ: Silver

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

คนไทยในสมัยก่อนถือว่าคมแฟกเป็นอาวุธประจำตัวอีกชนิดหนึ่งพกติดตัว ไม่ต่างจากมีดและดาบส่วนตัวชื่นชอบงานไม้อยู่แล้วและปัจจุบันมีอาชีพค้าขายงานไม้จึงเกิดแรงบรรดารใจอยากฝึกทำคมแฟกเพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าที่ชื่นชอบงานไม้หรืออาวุธโบราณ เน้นใช้ไม้ลายสวยไม้เนื้อแข็งและไม้มงคลที่คนไทยรู้จักคุ้นเคย

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

-ใช้สะสม หรือเป็นของฝาก -ใช้เป็นอาวุธป้องกันตัว -ใช้ออกกำลังกาย ฝึกกล้ามเนื้อเเละสมาธิ

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

ไม้คมแฟกเป็นไม้เนื้อแข็งหลาวเป็นสี่เหลี่ยมทรงขนมเปียกปูน ตรงเอวจะขอด ความยาวโดยประมาณ60เซนติเมตร ผลิตภัณฑ์ไม้คมแฟกของเรามีอัตลักษณ์ไม่เหมือนคนอื่นคือเพิ่มความเงาของไม้โดยการขัดเงาด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียดจนขึ้นเงามีขั้นตอนที่ละเอียดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เลี่ยงการใช้แล็กเกอร์ทาหรือพ่นซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลการติดต่อ

0814840854
[email protected]