ประติมากรรม พระพิฆเนศราชกุมาร

คเณศสยามมันตรา

ระดับ: Premium

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

คเณศสยามมันตรา ก่อตั้งโดยอาจารย์ภ ภาวคเณศวร์ วสุนาทศิลปคุณ ตั้งแต่ พ.ศ.2546 ได้จัดตั้งเป็น หอศิลป์ที่รวบรวมผลงานศิลป์ของตัวเอง จัดแสดง จำหน่ายมาจนถึงปัจจุบัน เป็นงานศิลปประจำชาติชั้นสูง ที่มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ผลงานประติมากรรมที่เป็นศิลปะประจำชาติชั้นสูง ใช้ในการกราบไหว้บูชา จัดสร้างจาก มลวสารศักดิ์สิทธิ์ เป็นพิธีพุทธา-เทวาภิเษก

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

ผลงานเป็นงานประติมากรรม เป้นศิลปะประจำชาติชั้นสูงที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นไทย มีขั้นตอนการจัดสร้างที่ต้องอาศัยความชำนาญของช่างศิษย์

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 65451-97/221 2563-02-05 2566-02-04
สิทธิบัตร 317191 2557-11-24

ข้อมูลการติดต่อ

0928919954
[email protected]