พวงกุญแจหนังแท้

บริษัท พีเค มาสเตอร์ จำกัด

ระดับ: Silver

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

เรานำเอารูปแบบต่างๆ ลูกค้าต่างๆ อาชีพที่ต้องการ ออกแบบเพื่อการใช้งานต่างกัน

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

สำหรับพวงกุญแจต่างๆ ไม่ให้หล่นหาย และมีความโดดเด่น รูปลักษณ์ ให้เลือกมากมาย สามารถตกแต่งการแต่งกายให้มีเอกลักษณ์

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

ออกแบบตามความแตกต่าง ของคนกรุงเทพ ตามอาชีพต่างๆ โดยใส่สัญลักษณ์และสีสันต่างๆ

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 592/2559 2560-02-22 2563-02-21

ข้อมูลการติดต่อ

0971067887
[email protected]