(จำลองอาหารรูปแบบงานปั้นจิ๋ว) อาหารไทย50 เขตของกรุงเทพ

นั่นนิดนี่หน่อย

ระดับ: Gold

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

อาหารไทย 50 เขต ของกรุงเทพ เราคัดสรร อาหารที่นิยมชมชอบ ป่านการจำลองด้วยการปั้นจิ๋ว

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ของขวัญ ของที่ระลึก

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เมืองที่ไม่เคยหลับไหล อาหารการกินมีรับประทานได้ทุกมื้อทุกเวลา เราจึงจำลองวิถี การกินผ่านงานปั้นอาหารจิ๋ว

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 431-424

ข้อมูลการติดต่อ

0819134434
[email protected]