เครื่องประดับหินสี

วิสาหกิจชุมชน ภาวดี

ระดับ: Bronze

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

เป็นหินสีจากธรมชาติ ใช้ใส่ตกแต่างร่างกายทั้งยังมีตามสีราศีเกิดของบุคคล ประจำตามราศีเกิด ประจำวัน และประจำเดือนที่คนเกิดตามราศีนั้นๆ เป็นความเชื่อที่มีมานานตามราชพงศาวดาร

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

หินสีที่ใช้สำหรับตกแต่างเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายรวมทั้งหินสีสามารถนำมาเป็นสร้อยข้อมือทำเครื่องประดับตกแต่างร่างกายไดเ้ช่นกัน

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

เป็นหินสีที่มีสีเขียว เป็นสีประจำกรุงเทพมหานคร หินสีมีหลายชนิดและมีสีเขียวเป้นส่วนประกอบในการทำเครื่องประดับ

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 421/2547 2562-03-26 2565-03-25

ข้อมูลการติดต่อ

0890474960
[email protected]