แหวนหวานๆ

แหวนหวานๆ

ระดับ: Gold

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

เป็นการสร้างมูลค่า และคุณค่าให้พลอยได้มากขึ้น

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

ตกแต่งร่างกาย

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

แสดงถึงสดใสของกรุงเทพฯ

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 421/2547 2562-08-29 2565-08-28

ข้อมูลการติดต่อ

0818742572
[email protected]