ขลุ่ย

หจก.ภมรรุ่งโรจณ์อุตสาหกรรม

ระดับ: Gold

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์

...

ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์

...

เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร

.....

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ประเภทการรับรอง เลขที่เอกสาร ลงวันที่ สิ้นสุดวันที่
มผช. 65389 2562-08-29 2565-08-28

ข้อมูลการติดต่อ

024293112
[email protected]